ARTES E APARELLOS

   Finalizou a prospección de fondos con Rastro de Vieira, así como mediante nasas e miños.

 

   Informe sobre a orixe do fuel.

 

  Resultados das prospeccións dos fondos mediante Rastro de Vieira, Nasas e Miños (Ver introducción).