ENLACES XERAIS

 

 

LIMPEZA DA COSTA

Ministerio de Medio Ambiente

METEOROLOXÍA

Instituto Nacional de Meteorología.

Modelo de vento en superficie. Animación da saida do Modelo Numérico (predicción HIRLAM)

Predicción do estado do mar. Boletín metereolóxico mariño

MeteoGalicia: 

       Información Operativa

        Modelos Numéricos

 

 

MODELOS

Instituto Hidrográfico. Lisboa

Instituto Superior Técnico. Lisboa. MOHID  (Modelado de simulación de evolución do verquido do Prestige)

 

 

OCEANOGRAFÍA

Centro Tecnológico del mar (CETMAR)

Mareas Negras: Información xeral 

Puertos del Estado. Boias Oceánicas

Predicción de ondas e ventos  e ultimos datos de presión atmosférica, temperatura do aire, velocidade e dirección do vento e ondas (datos recollidos no pto. de malla máis preto a boia de Silleiro)

 

OUTROS ACCIDENTES

Amoco Cádiz Simposium

Case Study Amoco Cádiz

Erika

Exxon-Valdez (NOAA)

Images From the Exxon Valdez Spill

Mar Egeo: Imágenes

The Baltic Carrier  oil accident

 

 

SATÉLITE

As seccións de cor negro das imaxes térmicas (que non son terra) corresponden a nubes e neboas con temperaturas inferiores os 11 grados Centígrados.

Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR) do ENVISAT da Axencia Europea do Espacio

Laboratorio de Sistemas, grupo TELSIG. Universidade de Santiago de Compostela.

Laboratorio de Teledetección  y S.I.G (Universidad de Vigo)

Observatorio de la Tierra.NASA

Imaxes de satélite da NASA do verquido na costa galega

Programa Earth Watching da Axencia Europea do Espacio

Teledeteccíon Oceanográfica (I.E.O. Santander)

          Imaxes de satélite do verquido na costa galega

 

 

XERAL

A marea negra do Prestige. Universidade de Vigo

BBC News. Analysis: Vulnerability of single hulls

Centre de Documentation de Reserche et D'experimentacions sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE)

Comité Científico Asesor ( hundimiento del buque Prestige )

Departamento de Ecoloxía e Bioloxía Animal. Universidade de Vigo

Enviroment Literacy Council

Enviromental Protection Agency

European Topic Centre on Terrestrial Environment

Información xeral sobre o Prestige (IIM -CSIC de Vigo)

Marine Nationale (Francia)

Monográfico sobre o accidente (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)

Oil Spill accidents

Oil Spill response Ltd

Oil Spill Web Page

United Nations Environment Programme (UNEP)