INFORMACIÓN DE INTERESE
 

Monográfico sobre o accidente (Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos)

Orden del 28 de Febrero del 2001 por la que se aprueba el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina Accidental.

Texto íntegro da Orde da Consellería de Pesca e Asunto Marítimos do 18 de novembro do 2002 pola que se establecen medidas transitorias e urxerntes para facer fronte ás consecuencias do accidente do buque Prestige

Impresos para a solicitude das axudas contempladas na Orde da Consellería de Pesca e Asunto Marítimos do 18 de novembro do 2002 pola que se establecen medidas transitorias e urxerntes para facer fronte ás consecuencias do accidente do buque Prestige 

Limpieza e Rexeneración de Costas. (Delegación do Goberno)

Protocolo básicos para a limpeza de praias e recollida in situ de animais petroleados. (Consellería de Medio Ambiente)

Nota de prensa da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos sobre este sitio WEB.

Plans de defensa das Rías de Arousa e Muros, deseñados pola Xunta de Galicia en colaboración con expertos internacionais

Horarios e datas de asembleas informativas sobre axudas do Goberno Central polo vertido do Prestige

Información ós afectados polo sinistro do buque PRESTIGE sobre as reclamacións dirixidas ó Fondo Internacional de Danos debidos á Contaminación por Hidrocarburos (FIDAC). (Impreso en Galego). (Impreso en Castellano).
Programa de axudas públicas para os afectados polo sinistro do buque PRESTIGE. (Versión en Castellano).

As Administracións Autonómica e Central acordan co FIDAC elaborar un protocolo único para a estimación de perdas.

Datos sobre a afectación do derrame na costa e as axudas (actualizado a 4 de decembro)

 

Orde do 3 de xaneiro do 2003 da Consellería de Presidencia, pola que se declara de interese galego a Fundación Arao (Ver documento PDF) e se ordea a sua inscripción no Rexistro de Fundacións. Esta Funcdación foi declarada como mixta na Orde do 2 de Xaneiro do 2003 (Ver documento PDF)

 

A Xunta desenvolve un plan de incidencia do fuel sobre os recursos mariños