Este sitio WEB administrado polo Centro de Control do Medio Mariño e a Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos,  pretende informar da situación do vertido ocasionada polo petroleiro "PRESTIGE".

   Para aportar información a esta Unidad de Observación Próxima do vertido do Prestige sobre novas manchas ou evolución de outras coñecidas poden enviarnos un e-mail á dirección: manchas@cimacoron.org ou via fax ó: 986 51 23 00.

 

 

Informe sobre a orixe do fuel.

 

   Desde o día 28 de decembro funciona o Teléfono do Voluntariado no número: 900 400 800.

Contituese a Fundación Arao co obxeto de promover incentivar e executar cantas accións se orienten á recuperación dos danos causados polo afundimento do Prestige   

Teléfono gratuito de información sobre a situación  de praias e traballos de limpeza así como información ó voluntariado e contratación de persoal
900 606 022 ou 900 444 222